Baarak Pangantin

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Baarak Pangantin


Rami banar urang basurak Manggarumbungi pangantin batatai Umpat jua aku baparak Umpat manjinguk matan jandila

Uma Antung datang mambawa Nasi lamak batajak hintalu Hintalunya di cabut sidin Tinggal nasi nya di atas juplikan

Tatawaan urang malihat Nasi lamak di gumpal akan Di kacak-kacak di bubulati Ulih ma Antung Jubaidah

Ganal banar gugumpalannya Nasi lamak di timang-timang Lalu di julung ulih ma Antung Gasan manawak pangantin bini

Pangantin laki manyambut sanang Lalu manawak pinggang nang bini Pangantin bini tatunduk supan Kasisipuan kawawarihan

Rami banar urang tadarau Nang di jandila taumpat lihum Nasi lamak bakas pangantin Lalu di julung di rabut akan