Bahasa Serbia/Alfabet Latin

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Alfabet Latin Serbia hampir sama dengan alfabet Latin Indonesia. Ada 30 huruf.

Huruf Sebutan Suara Catatan
A a a a
B b be b
C c ce Sebagai t dan s bersuara bersama
Č č če Sebagai c kokoh
Ć ć će c
D d de d
Dž dž dže Sebagai j kokoh
Đ đ đe j
E e e e
F f ef f
G g ge g
H h ha h Selalu tersuara
I i i i
J j je y
K k ka k
L l el l
Lj lj elj ly
M m em m
N n en n
Nj nj enj ny
O o o o
P p pe p
R r er r
S s es s
Š š Sebagai sy kokoh
T t te t
U u u u
V v ve v Lebih kokoh daripada v Indonesia
Z z ze z
Ž ž že Sebagai "zy" kokoh