Fikih/Zakat

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Dalil[sunting]

Al-Qur'an[sunting]

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah[2]:267)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah[9]:60)

Hadis (yang terdapat kata kunci zakat)[sunting]

 • HR. Bukhari: [7][24][85][492][1309][1311][1312][1313][1316][1758][2012][2481][2514][2864][4020][4021][4153][7001][6413][6442][6444][6724][6741][6][44][48][51][55][493][1310][3248][4188][4404][5524][5708]
 • HR. Muslim: [10][11][12][14][15][19][21][22][24][25][29][33][612][3322][9][16][20][23][83][3503]
 • HR. Tirmidzi: [2137][596][588][3238][2542][2541][2536][2535][2534][2532][2453][2136][1848][615][613][602][595][582][573][569][562][561]
 • HR. Abu Daud: [4057][2660][1331][4075][3207][2962][2605][1417][827][733][365]
 • HR. Nasai: [464][821][2521][2522][2063][2393][2394][2400][2459][2460][2461][3040][3041][3043][3906][3907][3908][3910][4105][4106][4904][4905][4915][4942][4945][5597][454][2395][3042][3081][3912][3944]
 • HR. Ibnu Majah: [63][70][71][276][1777][1779][1805][1818][3963][3967][62][69][1787]
 • HR. Ahmad: [64][179][346][655][1318][16106][19813][16851][23141][10746][20900][20946][1916][2011][2142][2260][2778][4168][5414][5592][5743][6798][8159][8188][8779][9137][10420][15061][15321][16019][16339][16342][16541][17731][18364][18371][18374][18382][18386][18395][18423][18431][18441][18448][18451][18834][19160][19171][19188][19771][20341][22720][22723][21008][21054][21073][21460][21705][21999][22119][22403][22437][22448][23968][25901][25902][112][232][317][352][6596][24142][6019][1649][2806][4567][6178][9109][9346][10361][10881][11945][15617][17121][17793][18372][18422][18429][18436][19182][22687][21106][22082][22407]

Jenis Zakat[sunting]

Zakat Fitrah[sunting]

 • Hukum: Fardu ain
 • Jumlah: satu sha' (sekitar 2,5kg)

Syarat wajib[sunting]

 1. Islam
 2. Mendapatkan akhir hari penghabisan bulan Ramadan dan awal malam Idul Fitri, meskipun sebentar
 3. Melebihi kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia maupun binatang pada malam hari raya, dan siang harinya

Waktu dan hukum[sunting]

 1. Mubah: awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan
 2. Wajib: mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan
 3. Sunnat: sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya
 4. Makruh: sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
 5. Haram: sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya

Zakat Mal (Harta)[sunting]

Zakat Profesi[sunting]

Zakat Rikaz (Barang Temuan)[sunting]