Harta Warisan

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Umai kapapurunan
Rumah kuitan disanda akan
Kahabisan akal
Mati rumah nang dikurban akan
Jaka pang ampun surang
Ini rumah ampun kuitan
Kaaaapurunan disanda akan

Sabalum tamakan
Duitnya ka ai dibulik akan
Ingat bawa basadar
Itu rumah paninggal kuitan
Sapaninggal sidin kaka ai
Suah bapasan
Rumah jangan dijual
Gasan didiami

Tasalah ganal mun pian manyanda akan
Badadas karis ucapan basanda kada jadi
Sudah tahu ha pian
Rumah manyiwa larang
Jangan sawat tajual harta warisan