Intingan wan Dayuhan

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Banjar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Intingan wan Dayuhan
Cipt. H. Anang Ardiansyah

Dangariakan .....,kisah baandi-andi
Intingan wan Dayuhan, nang disuruh umanya, manjaga pahumaan
banih sudah manguning, pipit banyak mamakan,
sambil mamburu pipit, badua bapantunan

Hari bamula sanja, kadap samun di huma,
badua takutanan

Kada saapa, lalu datang Ni Yaksa, pamakan manusia
awaknya panjang basar, sapuhun kariwaya
muntungnya cawah banar, kaya kawah balanga
rambut banyak bakutu, halilipan wan kala
mula handak mamakan, apa akal Intingan
badua bapantunan

U kaka u kiki, banih kita dimakan pipit, u kaka
anai-anai bahindik-hindik, u ading
ulat bulu nang mamutiki

Ni Yaksa, Ni Yaksa....., nang bungas langkar lagi pambarian
Kami pang rela dimakan hampian, 'mun dibari habu halaban
Dayuhan mamusuti, dibawa barabahan, sambil bakakutuan,
Ni Yaksa kanyamanan, lalu pang taguringan,
disimbur di matanya, awan habu halaban
raksasa kalimpanan, bakuriak kapadihan
Intingan wan Dayuhan, hancap basambunyian,
di pinggir baruh dalam....

Ni Yaksa jarunjungan,
matanya kabur, bukah manyasahi
tacabur di baruh, balalu mati
badua barami-rami

U kaka, u kiki...
banih kita dimakan pipit, u kaka
anai-anai bahindik hindik, u ading
ulat bulu nang mamutiki