Jambatan Sungai Alalak

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

JAMBATAN SUNGAI ALALAK

Ciptaan: Khairiadi Asa


Sungai Barito Sungai Alalak

Matan bahari sudah pang rami

Bahuma sambil bacari iwak

Maulah jukung sampai wahini


Kampung Alalak maminggir sungai

Basubarangan rakat warganya

Banyak juriyat urang Banua

Nang datang matan di hulu sungai


Tarang Jambatan Sungai Alalak

Malintang wayah di malam hari

Kilap-kilapan lampu di atas

Balandung malam kada tarasa


Bajalanan ka Handil Bakti

Bawa banyanyi mahibur diri