Kakanak Sungai Martapura

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.

Kakanak Sungai Martapura
Jefry Tribowo

Batajunan bamandian bararamian
Bacaburan balumba wan kakawanan
Baluncatan matan lanting basumbalitan
Bakunyungan amun wani manyubarangan
Baguyang jukung kai takajut paninian
Pas rahatan umbak banyu ganal-ganalnya
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Batajunan bamandian bararamian
Bacaburan balumba wan kakawanan
Baluncatan matan lanting basumbalitan
Bakunyungan amun wani manyubarangan
Baguyang jukung kai takajut paninian
Pas rahatan umbak banyu ganal-ganalnya
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Baguyang jukung kai takajut paninian
Pas rahatan umbak banyu ganal-ganalnya
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura
Himungnya jadi kakanak sungai
Kakanak Sungai Martapura