Lompat ke isi

Rumus-Rumus Fisika Lengkap/Gaya dan tekanan

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Gaya

Gaya dalam pengertian ilmu fisika adalah seseatu yang menyebabkan perubahan keadaan benda.

Hukum Newton

Hukum I Newton

Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila pada benda itu tidak bekerja gaya.

Hukum II Newton

Bila sebuah benda mengalami gaya sebesar F maka benda tersebut akan mengalami percepatan.

Keterangan:

 • F : gaya (N atau dn)
 • m : massa (kg atau g)
 • a : percepatan (m/s2 atau cm/s2)

Hukum III Newton

Untuk setiap gaya aksi, akan selalu terdapat gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.

Gaya gesek

Keterangan:

 • Fg : Gaya gesek (N)
 •  : koefisien gesekan
 • N : gaya normal (N)

Gaya berat

Keterangan:

 • W : Gaya berat (N)
 • m : massa benda (kg)
 • g : gravitasi bumi (m/s2)

Berat jenis

atau

Keterangan:

 • s: berat bersih (N/m3)
 • w: berat (N)
 • V: Volume (m3)
 • : massa (kg/m3)

Tekanan

Keterangan:

 • p: Tekanan (N/m² atau dn/cm²)
 • F: Gaya (N atau dn)
 • A: Luas alas/penampang (m² atau cm²)

Satuan:

 • 1 Pa = 1 N/m² = 10-5 bar = 0,99 x 10-5 atm = 0,752 x 10-2 mmHg atau torr = 0,145 x 10-3 lb/in² (psi)
 • 1 torr= 1 mmHg

Tekanan hidrostatis

Keterangan:

 • ph: Tekanan hidrostatis (N/m² atau dn/cm²)
 • h: jarak ke permukaan zat cair (m atau cm)
 • s: berat jenis zat cair (N/m³ atau dn/cm³)
 • ρ: massa jenis zat cair (kg/m³ atau g/cm³)
 • g: gravitasi (m/s² atau cm/s²)

Hukum Pascal

Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah.

Keterangan:

 • F1: Gaya tekan pada pengisap 1
 • F2: Gaya tekan pada pengisap 2
 • A1: Luas penampang pada pengisap 1
 • A2: Luas penampang pada pengisap 2

Hukum Boyle

Literatur