Soal-Soal Matematika/Trigonometri

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Trigonometri[sunting]

Sudut Istimewa[sunting]

Trigonometri
Nama sudut 30° 37° 45° 53° 60° 90° Hasil interval
Sin A 0 1
Cos A 1 0
Tan A 0
Cot A 0
Sec A 1
Csc A 1

Rumus lainnya[sunting]

pythagoras trigonometri
 • sin2A + cos2A = 1
 • tan2A + 1 = sec2A
 • 1 + cot2A = csc2A
jumlah dan selisih sudut
 • sin (A+B) = sin A cos B + cos A sin B
 • sin (A-B) = sin A cos B - cos A sin B
 • cos (A+B) = cos A cos B - sin A sin B
 • cos (A-B) = cos A cos B + sin A sin B
 • tan (A+B) =
 • tan (A-B) =
perkalian trigonometri
 • 2 sin A cos B = sin (A+B) + sin (A-B)
 • 2 cos A sin B = sin (A+B) - sin (A-B)
 • 2 cos A cos B = cos (A+B) + cos (A-B)
 • -2 sin A sin B = cos (A+B) - cos (A-B)
jumlah dan selisih trigonometri
 • sin A + sin B =
 • sin A - sin B =
 • cos A + cos B =
 • cos A - cos B =
rangkap dua sudut
 • sin 2A = 2 sin A cos A
 • cos 2A = cos2A-sin2A = 2 cos2A-1 = 1-2 sin2A
 • tan 2A =
rangkap tiga sudut
 • sin 3A = 3 sin A - 4 sin3A
 • cos 3A = 4 cos3A - 3 cos A
 • tan 3A =
setengah sudut
 • sin 1/2A =
 • cos 1/2A =
 • tan 1/2A = = =
aturan sinus
aturan kosinus