Bahasa Perancis/Pelajaran/Waktu

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Pelajaran
Perkenalan
0.01 Perkenalan
0.02 Cara pemakaian
0.03 Abjad
0.04 Pengejaan
0.05 Sapaan
0.06 Bahasa formal
0.07 Perkenalan diri
0.08 Angka
0.09 Tanggal
0.10 Waktu
Ulangan Latihan
( t p s )
( t p s )
Daftar isi bahasa Perancis
Belajar bahasa Perancis • Versi Cetak dan PDF

PelajaranTata BahasaAppendixTeksUsulanT&JPerencanaan
Perkenalan  •  Tingkat Satu  •  Tingkat Dua  •  Tingkat Tiga  •  Tingkat Empat


Waktu[sunting]

Kosa kata bahasa Perancis • Waktu
Jam • Le temps

Quelle heure est-il ? Jam berapa sekarang?
Il est une heures Sekarang jam satu
Il est trois heures Sekarang jam tiga
Il est dix heures Sekarang jam sepuluh
Il est midi Sekarang tengah hari
Il est minuit Sekarang jam tengah malam
Il est quatre heures cinq Sekarang jam empat lebih lima
Il est quatre heures et quart Sekarang jam empat seperempat
Il est quatre heures moins le quart Sekarang jam empat kurang seperempat
Il est quatre heures quinze Sekarang jam empat lima belas
Il est quatre heures et demie Sekarang jam empat setengah
Il est quatre heures trente Sekarang jam empat tiga puluh
Il est cinq heures moins vingt Sekarang jam lima kurang dua puluh
Il est quatre heures quarante Sekarang jam empat empat puluh


Kosa kata bahasa Perancis • Waktu
Waktu • L'heure relatif

le lever du jour subuh
(lit. terbitnya hari)
le lever du soleil matahari terbit
(lit. terbitnya matahari)
le soleil levant matahari terbit
le matin pagi
...du matin ... pagi
hier matin kemarin pagi
le midi tengah hari
l'après-midi siang hari
le soir sore hari
...du soir ... sore
la nuit malam hari
le coucher du soleil matahari terbenam


Kosa kata bahasa Perancis • Waktu
Menanyakan Jam • Demander le temps

Quelle heure est-il ? Jam berapa sekarang? kell er etil
Quelle heure il est ? kell er ile
Il est ... heure(s) Sekarang jam ... ile ... er


( t p s )
Daftar isi bahasa Perancis
Belajar bahasa Perancis • Versi Cetak dan PDF

PelajaranTata BahasaAppendixTeksUsulanT&JPerencanaan
Perkenalan  •  Tingkat Satu  •  Tingkat Dua  •  Tingkat Tiga  •  Tingkat Empat