Bahasa Indonesia/Konfiks

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Konfiks adalah awalan dan akhiran yang melekat pada kata secara bersama-sama, tidak secara bertahap / tidak satu demi satu.

Jenis Konfiks[sunting]

1. Konfiks per-an / peng-an

Fungsi : membentuk kata benda Makna konfiks per-an / peng-an:

 • Menyatakan tempat. Contoh : perhentian , pelabuhan , pengadilan , pemakaman
 • Menyatakan hasil perbuatan. Contoh : pemalsuan , permainan , pengaduan , penahanan, penghitungan
 • Menyatakan peristiwa / hal perbuatan / proses. Contoh : pengajaran , pencarian , pengaturan , pendidikan

2. Konfiks ke-an

Fungsi : secara umum , konfiks ke-an berfungsi membentuk kata benda , tetapi dalam jumlah terbatas , konfiks ke-an juga berfungsi membentuk kata kerja (pasif) dan kata sifat/keadaan

Makna Konfiks ke-an :

 • Menyatakn tempat /daerah/wilayah. Contoh : kerajaan , kecamatan , kedutaan , kelurahan , kementrian , kesultanan
 • Menyatakan hal yang disebut dalam kata dasar. Contoh : kewajiban , kebersihan , kenyataan , ketuhanan , kesatuan , keindahan
 • Terkena/menderita sesuatu hal. Contoh : kehujanan , kepanasan , kedinginan , kekurangan , kesakitan, kelaparan , kehausan
 • Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Contoh : kelupaan , ketiduran , kemasukan , keguguran , kejatuhan
 • Menyatakan terlalu. Contoh : kebesaran, kekecilan, kegemukan, kekurusan, kemahalan, kematangan
 • Mengandung sedikit sifat yang disebut dalam kata dasar, agak, atau menyerupai. Contoh : kekanak-kanakan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan,kebarat-baratan, kebelanda-belandaan, kesunda-sundaan ,

3. Konfiks ber-an

Fungsi : membentuk kata kerja Makna konfiks ber-an :

 • Menyatakan saling atau perbuatan yang dilakukan secara timbal balik (resiprok). Contoh : berkirim-kiriman, berkenalan, bersalam-salaman, berpelukan, bertangis-tangisan, berkejar-kejaran, berebutan
 • Menyatakan perbuatan yang terjadi berulang-ulang (repetitif), atau perbuatan tetap berlangsung, atau pelakunya banyak. Contoh: bertaburan, berkilauan, berhamburan, berkeliaran, bercucuran, berdatangan