Mitologi Yunani/Perang Troya/Lampiran 1: Rincian Armada Yunani

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Pemimpin Asal Jumlah kapal
Penelais, Leitis, Arkhesilaos, Prothoinor, Klonios Boiotia 50
Askalafos, Ialmenos Orkhomenos, Minya dan Aspledon 30
Skhedios, Epistrofos, Ifitos Fokis 40
Aias Kecil Lokris 40
Elefenor, Akamas, Demofon Euboia 40
Menesthios Athena 50
Aias Besar Salamis 12
Diomedes, Sthenelos, Eurialos Argos dan Tirins 80
Agamemnon Mikenai dan Korinthos 100
Menelaos Lakadaimon dan Sparta 60
Nestor Pilos dan Arene 90
Agapenor Arkadia: Feneus, Tegeia 60
Amfimakhos. Thalpios, Diores, Polixeinos Buprasion, bagian dari Elis 40
Meges Dulkhium, Kepulauan Ekhineia 40
Odisseus Ithaka, Samos 12
Thoas Aitolia, Kalidon 40
Idiomenios, Meriones Kreta 80
Tlepolemos Rhodes 9
Nirios Sime 3
Feidippos, Antifos Nisiros, Kos 30
Akhilles, Automedon, Neoptolemos Argos Pelasgos, Alos, Alope, Trakhis, Phthia 50
Protesilaos, Podarkes Filakhe 40
Eumelos Ferai, Iolkos 11
Filoktetes, Medon Methone, Meliboia 7
Podalirius, Machaon, Perithous Trikka, Oikhalia 30
Euripilos Ormenion, Asterion 40
Polipoites, Liontios Argissa 40
Gunios Kifos 22
Pronthos Magnete 40
Migdalion Siprus 1
Thersandros Thebes 40

Catatan:[sunting]

  • Agamemnon adalah pemimpin pasukan gabungan Yunani.
  • Total jumlah kapal Yunani yang pergi ke Troya berjumlah 1227 kapal.
  • Neoptolemos bergabung dalam perang setelah kematian Akhilles dan Aias Besar.